Hiển thị tất cả 7 kết quả

A06CU1-012 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP

A06CU1-012 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP là dòng máy bơm ăn khớp ngoài chuyên dùng bơm những chất có độ nhớt cao, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu Diesel,..và các loại chất có độ nhớt tương tự. Bơm có lưu lượng 16 l/min và Cột áp 40m với cổng kết nối 1/2 inch. Bơm được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Vimex.

Tải Catalogue

1,610,000 

A06CU1-020- Bơm bánh răng Puly dây đai NTP

A06CU1-020 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP là dòng máy bơm ăn khớp ngoài chuyên dùng bơm những chất có độ nhớt cao, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu Diesel,..và các loại chất có độ nhớt tương tự. Bơm có lưu lượng 39 l/min và Cột áp 40m với cổng kết nối 3/4 inch. Bơm được phân phối chính hãng   tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Vimex.

Tải Catalogue

2,205,000 

A06CU1-025 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP

A06CU1-025 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP là dòng máy bơm ăn khớp ngoài chuyên dùng bơm những chất có độ nhớt cao, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu Diesel,..và các loại chất có độ nhớt tương tự. Bơm có lưu lượng 56 l/min và Cột áp 40m với cổng kết nối 1 inch. Bơm được phân phối chính hãng   tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Vimex.

Tải Catalogue

2,600,000 

A06CU1-035 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP

A06CU1-035 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP là dòng máy bơm ăn khớp ngoài chuyên dùng bơm những chất có độ nhớt cao, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu Diesel,..và các loại chất có độ nhớt tương tự. Bơm có lưu lượng 66 l/min và Cột áp 40m với cổng kết nối 1 1/4 inch. Bơm được phân phối chính hãng   tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Vimex

Tải Catalogue

2,970,000 

A06CU1-040 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP

A06CU1-040 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP là dòng máy bơm ăn khớp ngoài chuyên dùng bơm những chất có độ nhớt cao, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu Diesel,..và các loại chất có độ nhớt tương tự. Bơm có lưu lượng 100 l/min và Cột áp 40m với cổng kết nối 1 1/2 inch. Bơm được phân phối chính hãng   tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Vimex

Tải Catalogue

5,857,000 

A06CU1-050 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP

A06CU1-050 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP là dòng máy bơm ăn khớp ngoài chuyên dùng bơm những chất có độ nhớt cao, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu Diesel,..và các loại chất có độ nhớt tương tự. Bơm có lưu lượng 160 l/min và Cột áp 40m với cổng kết nối 2 inch. Bơm được phân phối chính hãng   tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Vimex

Tải Catalogue

6,649,000 

A06CU1-080 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP

A06CU1-080 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP là dòng máy bơm ăn khớp ngoài chuyên dùng bơm những chất có độ nhớt cao, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu Diesel,..và các loại chất có độ nhớt tương tự. Bơm có lưu lượng 230 l/min và Cột áp 40m với cổng kết nối 3 inch. Bơm được phân phối chính hãng   tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Vimex

Tải Catalogue

12,078,000