Bơm Thực Phẩm Lobe LIGAO RT006

Liên hệ

Bơm cánh khế, bơm Lobe đây là một sản phẩm chuyên dành cho những sản phẩm có độ nhớt khá cao, đặc biệt dòng máy bơm lobe chuyên dụng cho ngành thực phẩm.