BƠM THỰC PHẨM LOBE CÁNH KHẾ HLP3A-18

Liên hệ

BƠM THỰC PHẨM LOBE CÁNH KHẾ HLP3A-9

Bơm cánh khế được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm nhờ đáp ứng yêu cầu sạch sẽ, an toàn, không làm vỡ nguyên liệu và còn có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác của đời sống.