Hiển thị 31–40 của 106 kết quả

A06CU1-012 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP

A06CU1-012 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP là dòng máy bơm ăn khớp ngoài chuyên dùng bơm những chất có độ nhớt cao, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu Diesel,..và các loại chất có độ nhớt tương tự. Bơm có lưu lượng 16 l/min và Cột áp 40m với cổng kết nối 1/2 inch. Bơm được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Vimex.

Tải Catalogue

1,610,000 

A06CU1-020- Bơm bánh răng Puly dây đai NTP

A06CU1-020 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP là dòng máy bơm ăn khớp ngoài chuyên dùng bơm những chất có độ nhớt cao, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu Diesel,..và các loại chất có độ nhớt tương tự. Bơm có lưu lượng 39 l/min và Cột áp 40m với cổng kết nối 3/4 inch. Bơm được phân phối chính hãng   tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Vimex.

Tải Catalogue

2,205,000 

A06CU1-025 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP

A06CU1-025 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP là dòng máy bơm ăn khớp ngoài chuyên dùng bơm những chất có độ nhớt cao, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu Diesel,..và các loại chất có độ nhớt tương tự. Bơm có lưu lượng 56 l/min và Cột áp 40m với cổng kết nối 1 inch. Bơm được phân phối chính hãng   tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Vimex.

Tải Catalogue

2,600,000 

A06CU1-035 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP

A06CU1-035 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP là dòng máy bơm ăn khớp ngoài chuyên dùng bơm những chất có độ nhớt cao, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu Diesel,..và các loại chất có độ nhớt tương tự. Bơm có lưu lượng 66 l/min và Cột áp 40m với cổng kết nối 1 1/4 inch. Bơm được phân phối chính hãng   tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Vimex

Tải Catalogue

2,970,000 

A06CU1-040 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP

A06CU1-040 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP là dòng máy bơm ăn khớp ngoài chuyên dùng bơm những chất có độ nhớt cao, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu Diesel,..và các loại chất có độ nhớt tương tự. Bơm có lưu lượng 100 l/min và Cột áp 40m với cổng kết nối 1 1/2 inch. Bơm được phân phối chính hãng   tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Vimex

Tải Catalogue

5,857,000 

A06CU1-050 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP

A06CU1-050 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP là dòng máy bơm ăn khớp ngoài chuyên dùng bơm những chất có độ nhớt cao, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu Diesel,..và các loại chất có độ nhớt tương tự. Bơm có lưu lượng 160 l/min và Cột áp 40m với cổng kết nối 2 inch. Bơm được phân phối chính hãng   tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Vimex

Tải Catalogue

6,649,000 

A06CU1-080 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP

A06CU1-080 – Bơm bánh răng Puly dây đai NTP là dòng máy bơm ăn khớp ngoài chuyên dùng bơm những chất có độ nhớt cao, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu Diesel,..và các loại chất có độ nhớt tương tự. Bơm có lưu lượng 230 l/min và Cột áp 40m với cổng kết nối 3 inch. Bơm được phân phối chính hãng   tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Vimex

Tải Catalogue

12,078,000 

LS4124 Internal gear pump – Bơm bánh răng Đài Loan

LS4124 Internal gear pump – Bơm bánh răng Đài Loan được phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Vimex. Bơm lưu lượng 757 l/ min và áp lực 7 bar chạy với tốc độ 640 vòng/ phút. Dòng bơm Internal Gear Pump bơm được những chất có độ nhớt lên đến 1.000.000cP và chịu đươc nhiệt độ lên đến 240 độ C.

 

Tải Catalogue

72,000,000 

LQ4124 Internal gear pump – Bơm bánh răng Đài Loan

LQ4124 Internal gear pump – Bơm bánh răng Đài Loan được phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Vimex. Bơm lưu lượng 511 l/ min và áp lực 7 bar chạy với tốc độ 640 vòng/ phút. Dòng bơm Internal Gear Pump bơm được những chất có độ nhớt lên đến 1.000.000cP và chịu đươc nhiệt độ lên đến 240 độ C.

K4124 Internal gear pump – Bơm bánh răng Đài Loan

K4124 Internal gear pump – Bơm bánh răng Đài Loan được phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Vimex. Bơm lưu lượng 227 l/ min và áp lực 7 bar chạy với tốc độ 640 vòng/ phút. Dòng bơm Internal Gear Pump bơm được những chất có độ nhớt lên đến 1.000.000cP và chịu đươc nhiệt độ lên đến 240 độ C.