Hiển thị kết quả duy nhất

FT05A- AA-1TAT-B1 : ½”

Bơm màng FTI là loại bơm màng khí nén.